THH3000B Caterpillar TACSA - HYD BREAKER -CAT 330-ALL 28-35 TON

Hậu mãi và hoặc tùy chọn thay thế có thể có sẵn cho mặt hàng này, để xác minh, vui lòng yêu cầu qua email
HOẶC
khả dụng
Thường có sẵn trong vòng 7-10 ngày làm việc
Đang chuyển hàng
Trên toàn thế giới

Thêm thông tin

Các sản phẩm khác của thương hiệu Caterpillar:

Các thành phần và loạt sản phẩm khác của thương hiệu Caterpillar:

Bạn có thể xem một số mẫu thương hiệu Caterpillar dưới đây:

  • Caterpillar 10
  • Caterpillar 10B
  • Caterpillar 10-20