AGA Parts có khách hàng trải dài trên nhiều lĩnh vực và địa điểm. Chúng tôi làm việc với các ngành công nghiệp khai khoáng, nông nghiệp, lâm nghiệp, vận tải đường bộ, xây dựng và hàng hải để cung cấp các bộ phận chất lượng cao cho máy móc. Chúng tôi vận chuyển hàng triệu bộ phận trong kho cho các thương hiệu hàng đầu thế giới về xây dựng và thiết bị hạng nặng. Xem bên dưới để biết danh sách các ngành và thương hiệu hàng đầu mà chúng tôi hợp tác.