*Cần thiết
*Cần thiết

Liên hệ nhóm

 
 
 
Đối với Báo giá, vui lòng gửi email hoặc điền vào biểu mẫu trực tuyến
Đối với bộ phận hỗ trợ khách hàng (Không có yêu cầu báo giá)
1:00 AM - 10:30 AM
Thứ Hai - Thứ Sáu
9:00 AM - 6:30 PM
Thứ Hai - Thứ Sáu

 

 
 
 
Giám đốc Tiếp thị
Nara T.
English, Deutsche
Tel: +1 (718) 717-2544
Skype: agaparts10
Email: reclame@aga-parts.com
Phòng kế toán
Anastacia I.
Tel: +1 (718) 965-8577
Email: julia@aga-parts.com

 

 
 
 
Những người quản lí tài khoản
Henry S.
English
Tel: +1 (718) 965-8577
Skype: agagena
Email: sales@aga-parts.com
Helen M.
English
Tel: +1 (718) 717-2794
Skype: agaparts13
Email: sales@aga-parts.com
Max B.
English
Tel: +1 (718) 569-7722
Skype: agaparts14
Email: sales@aga-parts.com

 

 
 
 
Erik G.
Español, English
Tel: +1 (718) 965-8577
Skype: live:erik_7057
Email: sales@aga-parts.com
Valerio B.
Español, English
Tel: +1 (718) 514-9850
Skype: live:agaparts25
Email: sales@aga-parts.com
Yoselin S.
Español
Tel: +1 (718) 717-2620
Skype: live:agaparts28
Email: sales@aga-parts.com
Eugenio D.
Español
Tel: +1 (718) 717-2594
Skype: agaparts11
Email: sales@aga-parts.com